Санирането. Нов гейт в България? - Санирането. Нов гейт в България? - 2

 

Тогава имаше сигнал до прокуратурата заради прекалено високи и необосновани цени на санирането, но прокуратурата не откри данни за престъпление. Според говорителката на главния прокурор Румяна Арнаудова, в сигнала било посочено, че навярно е възможно да има злоупотреби, както и че липсва контролен орган за разходване на средствата. Но нямало конкретно нарушение. От БСП пък, въпреки отделни критики, не показаха последователност по темата.

Така една от най-големите схеми за разходване на публични средства се оказва извън обсега на опозицията, макар че през 2017 Сметната палата констатира, че е нарушена бюджетната дисциплина, тъй като правителството е изляло 1 милиард в проект, за който не са били предвидени разходи в бюджета. А активността на КЗК по отделни случаи разфокусира вниманието от общини, обявени за първенци в санирането - и съответно получатели на най-много средства по националната програма.

Половината от тези средства са от заеми, чието изплащане предстои в следващите години. Българската банка за развитие (ББР), през която минава финансирането на санирането, изтегли два кредита - от Банката за развитие към Съвета на Европа и от германската KfW, за общо 500 милиона лева, които трябва да се върнат през 2022 и 2023 година. Освен това има и друг финансов ангажимент за още половин милиард лева.

"Не е справедливо"

По-рано от падежите обаче изтича 5-годишната гаранция на първите санирани сгради. В случай на дефекти сдруженията на собствениците, регистрирани заради изискванията на програмата, трудно ще си търсят правата по съдебен ред. Защото под договора за целево финансиране стои подписът на съответния кмет, упълномощен от сдружението да го подпише.

Други новини за санирането няма. И пари няма. Управляващите периодично съобщават, че над 2 000 жилищни сгради имат договори за целево финансиране с ББР, но това е факт от януари 2016, когато е преустановено сключването на нови договори. По данни на Министерството на регионалното развитие, санираните сгради са 1669, за други имало обявени обществени поръчки за техническо обследване или за строително-монтажни работи, а по трети нищо не е започнато.

Тази пролет властта обяви, че програмата спира. При едно пътуване до Пазарджик с джипа на министър-председателя, вицепремиерът Томислав Дончев обясни, че програмата за държавно саниране спирала, защото не било справедливо с данъците на всички да се ремонтират жилищата на малцина.

Това през 2015 не го ли знаехте, г-н Дончев?

Лайвнюз