Търговското салдо на страната ни е отрицателно

През 2018 износът на стоки от България за трети страни е намалял с 12.5% в сравнение с предходната година и е на стойност 17 550.6 млн. лева. Това показва статистика на Националния статистически институт.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, бившата югославска република Македония и Руската федерация, които формират 52.6% от износа за трети страни.

През декември 2018 износът на стоки от България за трети страни намалява с 14.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 488.6 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през 2018 се увеличава със 7.4% в сравнение с 2017 и е на стойност 23 012.3 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През декември 2018 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 11.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 822.0 млн. лeвa.

През 2018 от България общо са изнесени стоки на стойност 55 275.7 млн. лв., което е с 1.2% повече в сравнение с предходната година. През декември 2018 общият износ на стоки възлиза на 4 154.7 млн. лв. и намалява с 2.4% спрямо същия месец на предходната година.

През 2018 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 62 945.5 млн. лв., или с 6.3% повече спрямо 2017 година. През декември 2018  общият внос на стоки намалява с 8.6% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 881.1 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през 2018 и е на стойност 7 669.8 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през 2018 също е отрицателно и е в размер на 3 256.3 млн. лева.

През декември 2018 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 726.4 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 435.6 млн. лева.

Лайвнюз