Строителството и разрешителните за строеж в САЩ намаляват

През март показателят за жилищното строителство в САЩ и одобренията за нови проекти се понижават, като така продължава да е налице слабост по отношение на изграждането на нови жилища, пише Уол Стрийт Джърнъл, цитиран от Инвестор.

Броят на започнатите нови жилищни сгради пада с 0,3% през март спрямо предходния месец до сезонно-изгладените 1,139 млн. Разрешителните за строеж на жилища се понижават с 1,7% спрямо февруари до 1,269 млн. през март.

Последните данни се разминаха с очаквнаията на икономистите, интервюирани от  Wall Street Journal, които прогнозираха увеличение с 4,1% за започналите нови жилища и ръст с 0,3% на рарешителните през март.

Данните за започналото изграждане на нови жилища са променливи от месец до месец и могат да претърпят големи преразглеждания.

През първите три месеца на годината броят на започнатите нови жилища е намалял с 9,7% в сравнение със същия период на миналата година. Разрешителните за три месеца са намалели с 5,4% на годишна дата.

Фактори, включващи повишаване на разходите за строеж и липсата на налична земя, повишиха цените и сложиха спирачки на жилищни пазар през 2018 г. Последните данни за жилищата показва, че пазарът при продажбите на съществуващи жилища може да се обърне, докато лихвените проценти се понижават.

Лайвнюз