Джипи-та, кардиолози и гинеколози са най-много в България

Общопрактикуващи, кардиолози и гинеколози са най-често срещаните медицински специалности у нас, съобщи Националният статистически институт, предаде БНТ.

Към края на 2018 на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 667 лекари и 7240 лекари по дентална медицина.

Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 332, от които 30 589 медицински сестри и 3155 акушерки, според НСИ.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите - 4199, или 14.2% от всички лекари в страната, следвани от: Акушерство и гинекология и Кардиология - по 5.9%, Педиатрия - 5.8%, Анестезиология и интензивно лечение - 5.6%, Хирургия - 5.3%, и Нервни болести - 5.0%.

В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 17 001 лекари и 50 лекари по дентална медицина. Медицинските специалисти по здравни грижи са 27 799, от които 19 865 медицински сестри.

В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 10 492 лекари и 6801 лекари по дентална медицина. Тук се включват и всички лекари (6970) и лекари по дентална медицина (6347), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. От другите заведения за доболнична помощ най-голям е делът на лекарите, работещи на основен трудов договор в медицински центрове (1777) и диагностично-консултативни центрове (1377).

Осигуреността с лекари в края на 2018 г. общо за страната е 42,4 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина - 10,3 на 10 000 души от населението.

Осигуреността на населението с лекари по области варира от 25,9 до 62 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници. Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (62 на 10 000 души от населението), Пловдив (51,2), София (50,9) и Варна (50). Най-малко лекари според населението има в Кърджали (25,9 на 10 000 души), Добрич (26,7) и Перник (28,6).

Лайвнюз